เมนู

 
« June 2017»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

เทคนิคการจัดซื้อและ การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (06/06/60)

เทคนิคการจัดซื้อและ การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (06/06/60)

เทคนิคการจัดซื้อและ

การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 วิทยากร: อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

 • ADAMS THAILAND LTD. โรงงานผลิตอาหาร ลูกอม หมากฝรั่ง
 • WARNER LAMBERT THAILAND LTD. โรงงานผลิตอาหารและยา
 • SCHERING PLOUGH INCORPORATION Pharmaceutical Company
 • THAI OFFSET CO. LTD ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
 • ROTARY  INTERNATIONAL
 • JIAM  ASSOCIATION Import and Export

 

6 มิถุนายน 2560

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ  รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย  เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ
 • เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ 
 • เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด
 • เรียนรู้การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1 Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ

4. ตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ

5. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม

6. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า

• การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis

• การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model

• ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า

• Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ

7. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์

8. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

9. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

10. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

11. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร

12. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 6 มิถุนายน 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,000.00

120.00

3,880.00

4,000.00

สมาชิก TNB

3,800.00

114.00

3,686.00

3,800.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

  Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.
view