เมนู

 
« August 2017»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Service Professional (08/08/2560)

Service Professional (08/08/2560)

Service Professional

การบริการระดับมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

ปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร

เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,

TOT, CAT Telecom และเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนด้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ

อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส, บจก. น้ำนมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี, บจก. ปั้งง่วนหลี มีความชำนาญมากด้วยประสบการณ์ตรง

 

8 สิงหาคม 2560

09.00 – 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 การบริการถือเป็นส่วนงานที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง เพราะการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คือ ลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการขององค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และยอดขายให้แก่องค์กรได้อีก ส่วนทางอ้อมก็คือ ลูกค้าจะนำความประทับใจเหล่านั้นไปโฆษณาต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง รวมไปถึงโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจายการรับรู้ของผู้คนให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับ

 ความพึงพอใจและความประทับใจในงานบริการ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดความสำเร็จในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับสามส่วนคือ ส่วนของลูกค้าทั้งที่เกิดจากทางตรงและทางอ้อม ส่วนของผู้เข้ารับการอบรม และส่วนขององค์กร

หลักสูตรการบริการระดับมืออาชีพจะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคที่สำคัญต่องานบริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ให้งานบริการขององค์กรอยู่ในระดับมืออาชีพ

“เมื่อคุณมองเห็นหัวใจของลูกค้า เมื่อนั้นคุณจะรู้ว่า คุณจะให้บริการอะไรกับลูกค้า”

วัตถุประสงค์

 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการให้บริการในระดับมืออาชีพ
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงเทคนิคที่สำคัญต่องานบริการ
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความพึงพอใจสูงสุดในงานบริการให้แก่ลูกค้า

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1.   ทำความรู้จักกับคำว่างานบริการ
 2.   ปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจคำว่างานบริการ
 3.   เข้าใจในภาวะของผู้นำในงานบริการ
 4.   ภาวะผู้นำในธุรกิจงานบริการต่างจากภาวะผู้นำในธุรกิจอื่นอย่างไร
 5.   ชนิดของภาวะผู้นำด้านงานบริการ
 6.   การโค้ชชิ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างลูกน้องให้เป็นผู้ตามที่ดี
 7.  สิ่งที่ไม่ควรทำในการเป็นผู้นำด้านงานบริการ
 8.   ฝึกลูกน้องให้เป็นผู้นำด้านงานบริการที่ดีในอนาคต
 9.   Passion สำคัญอย่างไรต่องานบริการ
 10.   เทคนิคการสร้าง Passion ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 11.   เหตุผลที่ลูกค้าจะเลือกงานบริการจากเรา
 12.   การสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้า
 13.   สูตรแห่งความสำเร็จ
 14.   การให้ความสำคัญกับความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง
 15.   เรียนรู้เทคนิคพิเศษ
 16.   Product Knowledge ขององค์กร มีความสำคัญอย่างไร
 17.   Up-selling คืออะไร
 18.   จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการบริการ
 19.   กระบวนการสื่อสารเพื่อการบริการ
 20.   จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
 21.   การบริการที่เป็นเลิศทุกครั้ง
 22.   กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 23.   Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 24.   ให้โจทย์แสดงบทบาทการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย
 25.   กลุ่มอื่นๆที่เหลือ วิเคราะห์การบริการ
 26.   แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
 27.   วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
 28.   วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 29.  สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 30. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
 31.  

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 8 สิงหาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

111.00

3,589.00

3,700.00

สมาชิก TNB

3,500.00

105.00

3,395.00

3,500.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

  Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.
view