เมนู

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า (10/10/2560)

การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า (10/10/2560)

การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

 

วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด (รอข้อมูล)

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

 

10 ตุลาคม 2560

09.00 – 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจจะเติบโตได้ จำเป็นต้องมีการขยายงานขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิ่มขึ้นได้จะต้องมีการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอด ธุรกิจที่สามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาได้ตลอดอีกทั้งยังบริหารลูกค้าเก่าให้คงอยู่ต่อได้ จะมีการขยายการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงให้กับธุรกิจ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่าอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวังแต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด “มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากลูกค้าใหม่ และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากลูกค้าเก่า”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการขยายงานเพิ่มพื้นที่งานขายจากแหล่งลูกค้าใหม่
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แหล่งในการหาลูกค้าใหม่
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการเข้าพบลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การบริหารลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. แนวคิดในการแสวงหาลูกค้าใหม่
 2. ประโยชน์ของการแสวงหาลูกค้าใหม่
 3. 10 แหล่งในการหาลูกค้าใหม่
 4. วิเคราะห์ความคิด/พฤติกรรม/ลักษณะของลูกค้าที่คาดหวัง
 5. เกณฑ์ในการคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังจากการแสวงหา
 6. การบริหารรายชื่อลูกค้าที่คาดหวัง
 7. การจัดลำดับความสำคัญในการนัดหมายก่อนหลังของลูกค้าใหม่
 8. วิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านในการนัดหมาย
 9. การนัดหมายลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล
 10. การเข้าพบลูกค้า
 11. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
 12. กลยุทธ์การเข้าพบลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล
 13. ลูกค้าให้โอกาสแบบผ่านๆ
 14. ลูกค้าให้โอกาสแบบตรวจสอบ
 15. ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบผ่านๆ
 16. ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบตรวจสอบ
 17. ลูกค้ามีลำดับหลายชั้นในการขอเข้าพบ
 18. การบริหารและกลยุทธ์การมัดใจลูกค้าใหม่
 19. การวางแผนสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
 20. การสร้างเกณฑ์ประเมินลูกค้าใหม่และการวางแผนบริหารผลการประเมิน
 21. การรักษาและบริหารลูกค้าเก่าที่มีให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน
 22. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 23. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 24. ให้โจทย์การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า
 25. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
 26. วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 27. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 28. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

 

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

                                                          

 

อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 10 ตุลาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

117.00

3,783.00

3,900.00

สมาชิก TNB

3,700.00

111.00

3,589.00

3,700.00

 

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-6154689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.


 
  
view