เมนู

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC (1-2/11/2560)

ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC (1-2/11/2560)

ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC

(Asean Economic Community by the Cross Techniques)

 

เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

(สงวนลิขสิทธิ์โดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.)

 

วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชน
วิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลวัยทำงานและผู้บริหาร

 

เจ้าของผลงาน

“คิดไทยพูดอังกฤษ”

1–2 พฤศจิกายน 2560

09.00 – 17.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

                                                                                                * สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนภายใต้ AFTA  (เขตการค้าเสรีอาเซียน) กับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ทำให้จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราต้องมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เราคงไม่อาจปฏิเสธว่าเรายังมีข้อเสียเปรียบทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเปิดตลาดค้าเสรีได้อย่างทัดเทียมประเทศอื่น

 

           หลักสูตร “ English For AEC”จึงพัฒนาขึ้นเพื่อขจัดจุดอ่อนทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมทั้ง ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพื่อให้เราก้าวเข้าสู่การแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) ได้อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ แต่ได้ผลภายในระยะเวลาอันสั้น ด้วยสุดยอดเคล็ดลับ  “ The Cross”  ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และจับต้องได้เป็นรูปธรรม 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบรรลุถึงวิธีการพื้นฐานในการพูดและเขียนสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมี                                                        ประสิทธิภาพ โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซับซ้อนเช่นนี้ได้ภายในเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างไม่รู้จบ ผ่านทางเครื่องมือการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “The Cross”
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธีการสร้างคลังคำศัพท์ขึ้นอย่างเป็นระเบียบและสามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเคล็ดลับรวมทั้งสูตรสำเร็จในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ

 หัวข้อการบรรยายและ Workshop

วันที่หนึ่ง (ฝึกพูด+อ่าน)

 Module 1 Mindset Change ทะลายกรอบความคิด ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม

 1. ทบทวนและจัดระบบความรู้เดิม
 2. ลองฝึกสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป เพื่อความเข้าใจอย่างถึงแก่น
 3. กิจกรรม : แบบฝึกหัด การสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป
 4. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบพื้นฐาน
 • ฝึกขยายประโยคพื้นฐานด้วยตัวขยายต่างๆ แบบง่ายๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 1. กิจกรรม: แบบฝึกหัด การฝึกขยายประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

Module 2 ฟุตฟิต ฟอไฟ อย่างไรให้ง่ายนิดเดียว

 1. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (เน้นการพูดและการเขียน)
 • ฝึกการใช้กลุ่มคำและประโยคย่อยมาเป็นตัวขยายเพิ่มเติม
 • ฝึกการพูดและเขียนประโยคยาวๆอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ
 1. กิจกรรม:  แบบฝึกหัดการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
 2. เทคนิคการขจัดความซับซ้อนทางภาษาอังกฤษ
 • ฝึกจัดการกับข้อความที่ซับซ้อน โดยทำความรู้จักกับประโยคชนิด

     พิเศษที่นำเอาประโยคย่อยมาทำเป็นส่วนหลัก

 1. กิจกรรม : แบบฝึกหัดการทำความเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน

 

Module 3 TENSE กุญแจสื่อสารภาษาแห่งความสำเร็จ 

10. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ความหมายลึกซึ้ง ด้วย Tense ต่าง

 • ความรู้จักกับ Tense ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร     
 • ฝึกการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับ เพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ อย่างถ่องแท้

11. กิจกรรม : แบบฝึกหัดเรื่อง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับ

 1. 12.  สรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด
 • สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดลงในอุปกรณ์พิเศษ (ทางวิทยากรจัดเตรียม) เพื่อง่ายแก่การจดจำและสะดวกต่อการนำไปฝึกหัดต่อด้วยตนเอง
 1. 13.   สรุปคำถาม และคำตอบ

 

 

 

วันที่สอง (ฝึกเขียน)

Module 4 เตรียมพร้อม และ ฝึกฝน Yes You can do!!!

 1. 14.  เรียนรู้และฝึกฝนหลักในการสื่อสารความคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยการเขียน รวมทั้งการเตรียมตัวตาม    

ขั้นตอนต่างๆของการเขียนเชิงธุรกิจ

 

 1. 15.  กิจกรรม : ฝึกเขียนจดหมาย, อีเมล์เชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งความประสงค์และการตอบการแจ้งความประสงค์
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์เสนอราคา
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งให้ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์ตอบรับเมื่อผู้เขียนมาร้องเรียน (การปฏิเสธหรือการยอมรับข้อร้องเรียนและแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

 

16. กิจกรรม :ฝึกเขียนเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ

 • ฝึกเขียนใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description)
 • ฝึกเขียนข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release)
 • ฝึกเขียนจดหมายเชิญ (Invitation)
 • ฝึกเขียนระเบียบวาระ และ รายงานการประชุม

 

Module 5 Write like a Pro 

 1. 17.  เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ                 
 • ฝึกเทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น
 • ฝึกเทคนิคการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อให้ขายดี
 • ฝึกเทคนิคการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆ ในการเขียนเชิงธุรกิจ
 1. 18.   สรุปคำถาม และคำตอบ

 

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

                                                          อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 1-2 พฤศจิกายน 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

8,000.00

240.00

7,760.00

8,000.00

สมาชิก TNB

7,800.00

234.00

7,566.00

7,800.00

 วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

          ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

          พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

         บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

         40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

         เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-6154689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.


 
  
view