เมนู

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

การบริหารความเสี่ยง (18/11/2560)

การบริหารความเสี่ยง (18/11/2560)

 

การบริหารความเสี่ยง

(Risk Management)

 

วิทยากร: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

 

18 พฤศจิกายน 2560

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันองค์กรมีการเจริญเติบโตมีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันรุ่นแรงมากขึ้น  มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายในอดีตที่ผ่านมา   เนื่องจากผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

          การบริหารความเสี่ยง เป็นทฤษฎีการบริหารงานที่มองความเสี่ยงเป็นกลยุทธ เป็นหลักการบริหารที่สามารถนำความเสี่ยงมาปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร   โดยที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการนำวิธีการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระบบงาน  เพื่อส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุกกระบวนการ

          ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องมีในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจความเสี่ยง  และบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 1. ความหมายของความเสี่ยง
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์
 3. การแยกแยะความเสี่ยง   (Risk Identification)
 4. ผลกระทบจากการไม่รู้ความเสี่ยง
 5. การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)
 6. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management  Process)
 7. วิธีการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)
 8. การสร้าง  Risk  Model  เพื่อประเมินความเสี่ยง
 9. การควบคุมและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

10. Work  Shop

 

พร้อมมอบ ใบประกาศนียบัตร  รับรองโดย  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

ชำระเงินภายใน 18 พฤศจิกายน 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มี หนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

ชำระล่วงหน้า 15 วัน

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

 

วิธีการชำระเงิน

 1. กรอกใบสมัคร(Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479

       2. โอนผ่านบัญชี     ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด   ธนาคารกรุงเทพ   บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี  

           เลขที่ 127-4-85715-8   พร้อมแฟ็กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

      3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

      4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    เลขทะเบียนนิติบุคคล   0-1055-53002-31-1   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด    

          40/81  ซอยอินทามระ 8  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ:  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว   ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-6154689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.


 
  
view