เมนู

 
« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

TEAM SPIRIT (02/04/2561)

TEAM SPIRIT (02/04/2561)

TEAM SPIRIT

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

2 เมษายน 2561

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล:

          “ทีม” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทีมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น แม้คนเก่งเพียงใดย่อมสร้างผลงานได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่อาศัยทีมที่ดี แต่หลายคนมองว่า การอยู่เป็นฝ่ายเป็นแผนกคือการทำงานเป็นทีมแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ดังนั้น สิ่งที่ทุกองค์กรต้องเร่งทำ คือ“สร้างคนให้สร้างทีม ..เพื่อให้ทีมนั้นเร่งสร้างผลงาน” พร้อมกับทัศคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรของเราได้พัฒนาต่อไป

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างทีมให้สร้างผลงาน ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องทีม การพัฒนาทีม การมุ่งเน้นองค์กรมากกว่าเพียงคำว่า “ฝ่าย” รวมทั้งการทำกิจกรรม เกมส์ Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การสร้างทีมงานในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน  สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่น และมีความคิดเชื่อในด้านบวก  โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: ปลุกจิต กระตุ้นต่อม เรื่อง “Team Spirit”

 1. ความหมาย และ องค์ประกอบ ของทีม
 2. เรียนรู้....การเป็นผู้นำทีมที่ดี 
 3. หยั่งลึก....การเป็นสมาชิกทีมที่ดี
 4. กิจกรรม : ดึงเส้นผมออกจากภูเขา
 5. ความจริงที่ต้องรู้....การเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของสมาชิกในทีม
 6. กิจกรรม ฝ่าฟันอุปสรรค ...กระตุ้นต่อม กระแทกกึ๋น
 7. แก้ปัญหาโลกแตก..........การสื่อสารและประสานงานในทีม

 

Module 2: มุ่งสู่ “ทีมแห่งความเป็นเลิศ”

 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย...การพัฒนาทีม
 2. ร่วมกันขจัด.....อุปสรรคของทีม
 3.  เป้าหมายแห่งชัยชนะ ......สร้างทีมให้เป็น Champion
 4.  กิจกรรม อุโมงค์ปริศนา
 5.  เป้าหมายหลักของ Team Spirit ...... “องค์กร”  
 6.  ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
 7.  กิจกรรม Workshop: ร่วมใจ ...สานฝัน...สร้างบ้าน สร้างองค์กร
 8.  การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)
 9.  สรุป คำถามและคำตอบ

 

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 2 เมษายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

117.00

3,783.00

3,900.00

สมาชิก TNB

3,700.00

111.00

3,589.00

3,700.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม


ติดต่อสำรองที่นั่งสัมมนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2015 www.เทรนนิ่งเบย์.com All rights reserved.


 
  
view