เมนู

 
« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Train the Professional Trainer (26-27-04/2561)

Train the Professional Trainer (26-27-04/2561)

Train the Professional Trainer

พัฒนาทักษะให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

26-27 เมษายน 2561

 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

        ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ พนักงานคือ หัวใจหลักของการสร้างงานและการขับเคลื่อนองค์กร Trainer คือผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานในองค์กร ดังนั้น งานหลักงานหนึ่งของการเป็น Trainer คือ การเป็นนักฝึกอบรมที่ดี และ เป็นนักพัฒนาด้านการฝึกอบรม และสามารถศักยภาพของพนักงานให้ไปสู่จุดสูงสุด

 

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้างให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างตนเอง ให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

วันที่หนึ่ง

 

 1. ข้อตกลงและการเตรียมพร้อม
 • เปิดการอบรม
 • แนะนำโปรแกรมการอบรม
 • ประเมินผลก่อนฝึกอบรม

 2.  หลักเบื้องต้นในการเป็นวิทยากร

 • กระบวนการฝึกอบรม
 • วิเคราะห์บทบาทการเป็นวิทยากร
 • กระบวนการเรียนรู้
 • กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • ฝึกปฏิบัติเพื่อความเชื่อมั่นในตนเองทุกคน
 • หลักการพูดสำหรับวิทยากร
 • การเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ
 •     ฝึกปฏิบัติการใช้เสียง  ความคล่อง
 • ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

 

วันที่สอง

 1. 3.   .  กระบวนการและวิธีการฝึกอบรม
 • วิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศในห้องอบรมและสร้างอารมณ์ขัน
 • ฝึกปฏิบัติวิธีการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติทบบาทเป็นวิทยากรจริง
 • ประเมินผลหลังการฝึกอบรม

 

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 26-27 เมษายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

8,000.00

240.00

7,760.00

8,000.00

สมาชิก TNB

7,800.00

234.00

7,566.00

7,800.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

 

ติดต่อสำรองที่นั่งสัมมนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2015 www.เทรนนิ่งเบย์.com All rights reserved.


 
  
view