เมนู

 
« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน (31/04/2561)

ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์  สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน   (31/04/2561)

ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์

สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก

ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

31 เมษายน 2561

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว ความพร้อมของบุคลากรและผู้บริหารทางธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อแย่งชิงโอกาสทางการตลาดหรือธุรกิจมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ความไม่พร้อมของบุคลากรและทีมงานที่ขาดความกระตือรือร้น ทำงานแต่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียวไม่สนใจนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ต่อองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ถามว่าผลกระทบที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากบุคลากรขององค์กรขาดซึ่งแรงจูงใจในการทำงาน อย่างเช่น

  • มีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอันเกิดจากความไม่ชัดเจนของงานที่รับผิดชอบ เพราะพนักงานขาดจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ในการคิดช่วยหาวิธีให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ
  • งานบริการหรืองานขายประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำลงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซ้ำร้ายลูกค้าอาจจะมีร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการจนทำให้องค์กรเสียชื่อเสียง
  • ผลการดำเนินการขององค์กรตกต่ำ ผลพวงที่ตามมาพนักงานขาดความเชื่อมั่นและความเคารพในตัวของผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือที่ควรจะได้จากพนักงานก็ได้อย่างไม่เต็มที่ขาดการทุ่มเท

หลักสูตรนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกพันธนาการที่เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและองค์กรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรอบความคิดเดิมๆ จะดีแค่ไหนหากเราสามารถปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์จากไอเดียใหม่ๆ ของคุณและบุคลากรในองค์กรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น เพราะทุกคนมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์

 

๑.     เพื่อสร้างศักยภาพการดึงขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อทุกสถานการณ์

๒.    เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่จะช่วยรังสรรค์ความคิดดีๆ ในการนำมาปรับใช้งานได้จริงกับองค์กร

๓.    เพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังช่วยเสริมจุดแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร

๔.    เพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงการบริหารความคิด (Mind-set) อารมณ์ (Mood) ขั้นตอนวิธีปฏิบัติจากแนวคิดใหม่สู่การนำไปใช้งานจริง รวมถึงแรงขับเคลื่อน (Momentum) เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระยะยาวต่อองค์กร

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

๑.  ทำไมถึงต้องปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์?

๒.  พลังแห่งองค์กรสร้างสรรค์คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร?

๓.  ตัวอย่างธุรกิจจริงที่มีการปรับใช้พลังแห่งองค์กรสร้างสรรค์

๔. บทเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้องค์กรสร้างสรรค์

๕. Workshop (1): ทลายข้อจำกัดด้วยวิธีคิดแล้วเขียน

๖.  หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพมีผลกระทบต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรอย่างไร?

๗. ค้นหาวิธีการป้องกันและเอาชนะหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพได้อย่างไร?

๘. อดีต ปัจจุบันและอนาคตสำคัญอย่างไรต่อการสร้างพิมพ์เขียวองค์กรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน?

๙.  วิธีก่อร่างสร้างองค์กรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนด้วย 3C และเสาค้ำยัน 4M สู่การปฏิบัติ

๑๐.  กุญแจ 8 ดอกสู่ความสำเร็จกับการพัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนจากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติจริง

๑๑.  Workshop (2): ใครคือจุดอ่อน

๑๒.  บทสรุปที่ผู้บริหารและบุคลากรจะได้รับจากหลักสูตร “ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

 

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 31 เมษายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม


ติดต่อสำรองที่นั่งสัมมนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2015 www.เทรนนิ่งเบย์.com All rights reserved.


 
  
view