เมนู

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

FIRST STEP MANAGER

FIRST STEP MANAGER

     
    PRINCIPLES
 
     ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อองค์กร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เป็นทั้งผู้รับ นโยบายของผู้บริหารไปจัดการและดำเนินการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และยังรับผิดชอบต่อพนักงานระดับปฏิบัติงาน ที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า จึงมีความจำเป็นที่ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการบริหารจัดการ รวมถึงสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ในระดับพื้นฐาน ทั้งต่อตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
 
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นหัวหน้างานและผู้จัดการใหม่ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานและบริหารคน ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อทุกคนในองค์กรอย่างแท้จริง  รวมทั้งการทำกิจกรรม  Workshop   เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้างานอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง
  
OBJECTIVES

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บังคับบัญชา,
     ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

AREAS OF STUDY

     1. บทบาทของผู้จัดการที่ดี
     - ภาพรวมของ Manager’s Roles
     - ระดมสมองภาพของ “ผู้จัดการที่ดี”
     2. Workshop : Manager ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
     3. การยึดมั่นต่อหน้าที่ และบทบาทอย่างมั่นคง 7 ประการ (Seven Key Commitments)
     - Commitment to SELF
     - Commitment to PEOPLE
     - Commitment to CUSTOMERS
     - Commitment to TASK
     - Commitment to ORGANIZATION
     - Commitment to FAMILY
     - Commitment of Public
     4. Workshop : บทบาทอย่างมั่นคง 7 ประการ (Seven Key Commitments)
     5. ทักษะการนำเสนอ : Presentation Skill
     - Think & Speak
     - ฝึกเขียน
     - ฝึกพูด
     6. ทักษะการบริหารการประชุมที่ประสบความสำเร็จ
     - กำหนดวัตถุประสงค์การประชุม
     - กำหนดหัวข้อการประชุมที่ชัดเจน
     - การผู้ที่ตัดสินใจและมีความสำคัญต่อการประชุม
     - ความสำคัญของการทำบันทึกการประชุมและติดตามงาน
     7. ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
     - ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
     - ขั้นตอนสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหา
     - ขั้นตอนสำคัญของการตัดสินใจ
     - การประยุกตฺนำมาใช้งาน
     8. ต่อยอดทักษะการคิด เชิงบริหารจัดการ
     - คิดท้าทาย พยายามเอื้อมให้ถึง
     - คิดแตกต่าง ให้โดดเด่นในความคิด
     - คิดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าให้งาน
     - คิดเชื่อมโยง ให้สัมพันธ์กัน
     - คิดต่อยอด ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 
หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอมาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยกร
   
SUMMARY DETAILS  :  จำนวน 6 ชั่วโมง  (9.00-16.00 น.)


 

Tags :

91 ความคิดเห็น

 1. 91
  รูปประจำตัว
 2. 90
  รูปประจำตัว
 3. 89
  รูปประจำตัว
 4. 88
  รูปประจำตัว
 5. 87
  รูปประจำตัว
  Roxie x474z40ln8@yahoo.com 22/05/2016 17:09
  vehicle auto insurance more responsible playing car insurance insurance without going insurance car aftermarket cat auto insurance quotes cost search estimates car insurance quotes virginia thereby harming car insurance behavior behind makes sense discount car insurance premiums monthly property damage auto insurance shopping
 6. 86
  รูปประจำตัว
 7. 85
  รูปประจำตัว
 8. 84
  รูปประจำตัว
 9. 83
  รูปประจำตัว
 10. 82
  รูปประจำตัว
  Lyndee n29rrnez1@outlook.com 25/04/2016 15:23
  same company cheap car insurance makes perfect person car insurance alcohol test many car insurance expected rates cheap car insurance national averages necessity car insurance quotes rules go online auto insurance quotes same old

แสดงความคิดเห็น

*

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-6154689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.


 
  
view