เมนู

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ศูนย์พลิกชีวิตปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ & สั่งจิตบำบัดโรค
คลิกดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จำกัด การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล To Enhance Effectiveness Writing Skill By “Memo”, “Business Letter” and “E-mail” โดย อ.ประภาภรณ์
Minor Food Group อบรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน หลักสูตร Customer Focus
บมจ.สหโมเสค อุตสาหกรรม หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ โดย ดร.ธธีร์ธร.
DTC เอ็นเตอร์ไพรส์ หลักสูตร บุคลิกภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
SDS_KERR หลักสูตร การนำสนอผลิตภัณฑ์ โดย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
facebook

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร (Executive Secretary) “เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่”

สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร (Executive Secretary) “เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่”

สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร

(Executive Secretary)

“เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่”

 

PRINCIPLES

จากอดีต...สู่ปัจจุบันในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บทบาทหน้าที่ของเลขานุการระดับผู้บริหารจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้อง

ตามไปด้วยกับนักบริหารซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นมือขวาของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดประสิทธิผลที่เด่นชัด และสามารถนับได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนใน

การผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยแท้จริง ซึ่งบทบาทหน้าที่มิได้จำกัดอยู่เพียงงานประจำวันธรรมดาเท่านั้น แต่...ได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในฐานะผู้ช่วยใกล้ชิด และได้รับ

ความไว้วางใจจากผู้บริหาร ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งในและนอกองค์กร

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านหนทางสู่ความสำเร็จของเลขานุการระดับบริหารยุคใหม่

ทั้งบทบาทหน้าที่ การบริหารเวลา การพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า หลักสูตรนี้จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์

ให้ผู้เข้าอบรได้สัมผัสกับกรณีจริง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

OBJECTIVES

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่
 2. เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

AREAS OF STUDY

1. การพัฒนาตนเอง

 • สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

-          สิ่งทีพึงปฏิบัติ เช่น  การไม่นินทาเจ้านาย เป็นต้น

-          สิ่งที่ควรปฏิบัติ เช่น  การรักษาความลับของเจ้านาย เป็นต้น

 • คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

-           ความรู้ความสามารถ , บุคลิกลักษะและอุปนิสัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ เป็นต้น

 • การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

-          การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายใน เช่น ความฉลาดในอารมณ์ เป็นต้น

-          การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก เช่น การแต่งกาย การวางตัว มารยาททางสังคม เป็นต้น

 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

-          มีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ มีวาทศิลป์ เป็นต้น

 • การพัฒนาการสื่อสาร

-          พัฒนาทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน

 • จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

-          การใช้หลักจิตวิทยา การสื่อสารและคำพูดโน้มน้าวเพื่อขอความร่วมมือจากผู้อื่น

 • เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

-          ค้นพบศักยภาพของตนเอง และ แนวทางกาพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในสายอาชีพ

2. การพัฒนาบทบาท

 • บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

-          รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และระดับความคาดหวังของผู้บริหาร เช่น บทบาทในเรื่องการดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน หน้าที่การเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นต้น

 • การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

-          วิเคราะห์และศึกษาอุปนิสัย ใจคอ และรูปแบบการทำงานที่เจ้านายชอบ เพื่อตอบสนองได้ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของเจ้านาย

 

3. การพัฒนางาน

 • การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

-          จัดระบบการทำงานที่ยอมรับซึ่งกันและกัน

 • การวางแผน และการบริหารเวลา

-          มีการางแผนและบริหารเวลาอยู่เสมอ

 • การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

-          รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือ ตัดสินใจแทนเจ้านายได้

4. การพัฒนาอาชีพ

 • การพัฒนาอาชีพ – เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

-          พบ...แนวทางการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายงานเลขานุการมีอย่างไรบ้าง

5. Workshop : การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า
6. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร
  
SUMMARY DETAILS  :  6 ชั่วโมง  (9.00-16.00 น.)

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-6154689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2005-2011 www.poweralltraining.com All rights reserved.


 
  
view