หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
 • 20 Dec 2019
 • 139
 • 0
  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 30 เม.ย. 63)
 • 20 Dec 2019
 • 295
 • 0
  Modern Leadership for New Generation    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริห...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (อบรม 21 พ.ค. 63)
 • 24 Dec 2019
 • 115
 • 0
ทักษะการสื่อสารงานบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า (อบรม 22 พ.ค. 63)
 • 24 Dec 2019
 • 106
 • 0
  การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า   Strategic Customer Management       วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน ด้วย Competency & Behavior (อบ...
 • 24 Dec 2019
 • 90
 • 0
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior……&he...
อ่านต่อ
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (อบรม 25 พ.ค. 63)
 • 24 Dec 2019
 • 125
 • 0
สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 4 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 261
 • 0
Professional Call Center   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 5 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 108
 • 0
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายแ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 8 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 124
 • 0
พนักงานขาย…หัวใจบริการService-minded Sales Persons   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Man...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 8 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 136
 • 0
  การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (4.0 Marketing v ia Online and Social Medias)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 1 ก.ค. 63)
 • 6 Feb 2020
 • 191
 • 0
  Professional Call Center   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (อบรม 1 ก.ค. 63)
 • 6 Feb 2020
 • 114
 • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์  (Superb and Situational Selling Techniques)     วิทยากร: ดร....
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Super Leadership (อบรม 3 ส.ค. 63)
 • 5 Mar 2020
 • 145
 • 0
Super Leadership   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต...
อ่านต่อ
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 4 ส.ค. 63)
 • 5 Mar 2020
 • 143
 • 0
  ชัยชนะนักขายมือทอง (WIN for Sales)     วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่า...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 1 ส.ค. 63)
 • 23 Mar 2020
 • 123
 • 0
Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างคน”                  ...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 3 ก.ย. 63)
 • 23 Mar 2020
 • 99
 • 0
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (Management & Motivation Psychology)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 1 ต.ค. 63)
 • 24 Mar 2020
 • 135
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 3 ต.ค....
 • 24 Mar 2020
 • 107
 • 0
นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ(Credit Policy and Effective Credit Control)วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉัน...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 2 พ.ย.63)
 • 25 Mar 2020
 • 155
 • 0
Super Service Excellence(การบริการชั้นเยี่ยม) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษั...
อ่านต่อ
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 3 พ.ย. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 125
 • 0
ชัยชนะนักขายมือทอง(WIN for Sales)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 98
 • 0
การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิงวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษั...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 1 ธ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 161
 • 0
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพส...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด